wtorek, 1 października 2013

UWAGA UWAGA !!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Koła, które odbędzie się 4 października (piątek) o godz. 18 w sali 4.17 Collegium Iuridicum Novum (Al. Niepodległości 53). Poruszymy wszelkie kwestie organizacyjne oraz omówimy plan dalszych działań Koła. Na chętnych do dołączenia do załogi PKN Gender czekać będą deklaracje członkowskie  Zapraszamy!!!

czwartek, 28 lutego 2013

Konferencja "Kobieta i kobiecość. Gender w dyskursie prawniczym"Prawnicze Koło Naukowe Gender działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji „Kobieta i kobiecość. Gender w dyskursie prawniczym” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Ireny Lipowicz. Konferencja odbędzie się 6 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w sali Alfa w Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu, al. Niepodległości 53. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dn. 20 marca br. na adres: pkngender@gmail.com (z podaniem imienia, nazwiska i afiliacji). Program konferencji znajduje się w zakładce "Konferencja". Konferencja jest bezpłatna.

Zapraszamy !

wtorek, 25 września 2012

Witamy po wakacjach!

W nadchodzącym semestrze spotkania Koła będą odbywać się co dwa tygodnie w czwartki o godzinie 17.30 w sali 4.9 w Collegium Iuridicum Novum. Pierwsze spotkanie już 4 października. Serdecznie zapraszamy!

czwartek, 23 sierpnia 2012

Nawiązaliśmy współpracę z portalem studentprawa.pl!


Studentprawa.pl to portal skierowany bezpośrednio do studentów i absolwentów prawa.  Jest  to nowoczesna i wielofunkcyjna platforma zawierająca przydatne informacje dotyczące zarówno obowiązków studenckich, rozrywki i kultury oraz życia zawodowego i kształtowania kariery. Artykuły, wywiady i relacje pozwalają zapoznać się z zawodem prawnika, z punktu widzenia bardziej doświadczonych kolegów. Testy, szkolenia i kursy dają możliwości rozwoju w wybranych kierunkach. Oferty praktyk, staży i pracy z całego kraju pomogą rozwijać własną karierę zawodową.  Portal umożliwia kontakt studentów z różnych miast i uczelni mających wspólne  zainteresowania. Serwis edukacyjno - informacyjny studentprawa.pl jest odpowiedzią na potrzeby i pytania studentów.

niedziela, 13 maja 2012

Ostatnie spotkanie Koła w tym roku akademickim - 18.05.2012

Spotkanie odbędzie się o 18.05.2012 godzinie 16.30. Z powodu zbliżającej się sesji będzie to ostatnie spotkanie PKN Gender w tym roku akademickim. Porozmawiamy o stosunku prawa do zjawiska prostytucji. Spotkanie będzie połączone z posiedzeniem Walnego Zgromadzenia Prawniczego Koła Naukowego Gender. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem! :)

niedziela, 15 kwietnia 2012

Konferencja "Dyskryminacja w sądach rodzinnych?" - wrażenia i wnioski

14 kwietnia 2012 r. w Collegium Minus UAM odbyła się konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris dotycząca nierównego traktowania ze względu na płeć w sądach rodzinnych, w szczególności w sferze opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie, czy owa dyskryminacja rzeczywiście ma miejsce. Jednak czy prelegentom faktycznie udało się osiągnąć wspólne stanowisko na ten temat?
W pierwszym panelu swoje referaty przedstawili pracownicy naukowi Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego (dr hab. Joanna Haberko i dr Małgorzata Łączkowska) oraz Katedry Prawa Europejskiego (dr Marcin Sokołowski). Już podczas prezentacji pierwszego referatu poinformowano nas, iż jego zakres treściowy nie obejmuje prawa procesowego, co w perspektywie tytułu konferencji wydało się pozostawać poza tematem. Także dwa kolejne wykłady tylko ogólnikowo wspomniały procedurę sądu rodzinnego, nie nawiązując jednak do dyskryminacji w procedurze. Zanalizowano równościowy charakter prawa rodzinnego materialnego, zarówno w krajowym jak i międzynarodowym porządku prawnym, powołując się na przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, konwencje międzynarodowe oraz wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Po burzliwej dyskusji prelegentów z audytorium oraz przerwie kawowej otwarto panel drugi, składający się z dwóch wystąpień. Jako pierwszy głos zabrał Marek J. Wieczerski, mediator z poznańskiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji. Omówione zostały zasady, standardy i charakter pracy mediatora oraz zalety mediacji jako formy rozwiązywania sporów alternatywnej do drogi sądowniczej. Mediator wskazał, jak niski jest procent spraw oddawanych do mediacji przed postępowaniem sądowym i zachęcał do korzystania z tej formy rozwiązywania problemów, zwłaszcza rodzinnych i małżeńskich. Ostatni i w naszej subiektywnej ocenie jeden z najciekawszych referatów wygłosiła Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Jako pierwsza z prelegentów odniosła się do dyskryminacji i jej społeczno-kulturowych uwarunkowań. Na pytanie postawione przez organizatorów konferencji - a więc czy w istocie istnieje dyskryminacja w sądach rodzinnych - pełnomocnik udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Swoje stanowisko uargumentowała ilością skarg dyskryminowanych ojców napływających do Biura Pełnomocnika oraz danymi statystycznymi dotyczącymi przyznawania prawa do opieki nad dzieckiem. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz odniosła się także do powoływanej już wcześniej zasady dobra dziecka (zwłaszcza referaty dr hab. Joanny Haberko oraz dr Marcina Sokołowskiego) oraz instytucji domu, w którym "mieszka dziecko", a rozwiedzeni rodzice mieszkają w nim naprzemiennie (prawo francuskie). Korzenie dyskryminacji według Pełnomocnik są bezpośrednio związane z tradycyjnym porządkiem kulturowym, który określonej płci przypisuje konkretne role społeczne, co w wielu przypadkach prowadzi do nierównego traktowania. Aby zniwelować braki w świadomości społecznej, potrzebna jest według Pełnomocniczki ogromna kampania społeczna, która inicjowałaby zmiany w mentalności ludzi, będące powolnym procesem.
Drugi panel także zakończył się dyskusją ze słuchaczami, podczas której głos zabrali ojcowie dyskryminowani przez sądy rodzinne, przedstawicielki Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców i inni. Po konferencji zarówno słuchaczy, jak i autorów referatów zaproszono na mały poczęstunek.
Podczas konferencji uwydatnił się rozdźwięk między stanowiskami samych prelegentów dotyczącymi problemu nierównego traktowania w sądach rodzinnych. Pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UAM właściwie nie ustosunkowali się do pytania będącego tematem konferencji, ograniczając swoją opinię do równościowego charakteru przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a więc do prawa materialnego - sam problem dyskryminacji sądów pozostał bez echa. Został on jednak zauważony zarówno przez prelegentów drugiego panelu, jak i przez słuchaczy. W dyskusjach pojawiły się zróżnicowane poglądy, a czasem skrajne opinie. Jednocześnie odnieśliśmy wrażenie swoistego niedosytu - brakowało znawcy procedury sądów rodzinnych, osoby, która potrafiłaby obiektywnie ocenić sytuację zarówno pod względem stanu de iure, jak i de facto oraz wyciągnąć z tego merytoryczne wnioski. Mimo, iż na konferencji skonfrontowano te dwie płaszczyzny, dyskurs zakończył się impasem, gdyż nie udało się dojść do spodziewanej konkluzji.


Zarząd PKN Gender

środa, 11 kwietnia 2012

Wiek emerytalny a gender

Na dzisiejszym spotkaniu zajmiemy się zagadnieniem wieku emerytalnego w polskim prawie w kontekście zasady równości płci i zasady niedyskryminacji płciowej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17.00 w sali 4.9 CIN. Serdecznie zapraszamy!

wtorek, 27 marca 2012

Spotkanie 28.03.2012

Przypominamy, że jutro o godzinie 17.00 w sali 4.9 w CIN odbędzie się spotkanie Koła. Poruszymy na nim podstawowe zagadnienia prawne dotyczące gender. Serdecznie zapraszamy :)

środa, 14 marca 2012

Relacja z pierwszego spotkania Koła

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie na dzisiejsze spotkanie Koła :) Na spotkaniu zatwierdzono statut Koła oraz wybrano jego organy:
Sekretarz - Ewa Myślinska, administracja, III rok,
Komisja Rekrutacyjna - Magdalena Chmielewska i Nikola Misiek, prawo, II rok.

Od poniedziałku deklaracje przystąpienia do PKN Gender będą dostępne u Magdaleny Chmielewskiej i Nikoli Misiek.

wtorek, 6 marca 2012

Spotkanie inaugurujące działalność KołaSpotkanie inaugurujące działalność Prawniczego Koła Naukowego Gender odbędzie się w środę, 14 marca o godzinie 17 w sali 4.9 (czwarte piętro) w Collegium Iuridicum Novum (Aleja Niepodległości 53). 

Na spotkaniu omówimy plany i pomysły dotyczące działalności Koła oraz sprawy organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych :-)